Sprawdź uprawnienia kierowcy

Możesz sprawdzić dane, które gromadzimy w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).
Zobaczysz na przykład, jakie uprawnienia do kierowania pojazdami są na dokumencie wraz z terminem ich ważności, jak również sprawdzisz stan dokumentu m.in. czy nie został zatrzymany.