eZamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne

Planujesz zamówić dostawę, roboty budowlane lub inne usługi? A może chcesz zająć się ich realizacją? Skorzystaj z prostych formularzy elektronicznych, które ułatwią ci komunikację i wymianę dokumentów w procesie zamówień publicznych.

Formularz do komunikacji Formularz do komunikacji przejdź do formularza

Jako Zamawiający wyślesz do Wykonawcy:

 • odpowiedź
 • zaproszenie
 • informację
 • prośbę o wyjaśnienie/uzupełnienie
 • pismo w innej sprawie

Jako Wykonawca wyślesz do Zamawiającego

 • pytanie
 • wyjaśnienie/uzupełnienie
 • pismo w innej sprawie

Jako Wykonawca:

 • wyślesz ofertę/wniosek
 • zgłosisz zmianę w ofercie/wniosku
 • wycofasz ofertę/wniosek

Cel projektu

Usługa umożliwia Wykonawcom i Zamawiającym sprawną i bezpieczną komunikację elektroniczną w całym procesie zamówień publicznych. Dzięki niej zamawiający i potencjalni wykonawcy mogą wymieniać się informacjami i dokumentami przez internet.

MiniPortal to bezpłatne rozwiązanie dostępne dla wszystkich. Został stworzony przede wszystkim z myślą o tych, którzy nie mają własnych narzędzi informatycznych do obsługi zamówień publicznych.

MiniPortal wykorzystuje państwowe narzędzia i usługi cyfrowe, takie jak Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) i ePUAP. Do systemu można zalogować się za pomocą mechanizmów wykorzystywanych do logowania na konta BZP i skrzynki ePUAP.

Proste formularze umożliwiają Zamawiającym wysyłanie zaproszeń i korespondencji do Wykonawców. Wykonawcy mogą natomiast ubiegać się o realizację zamówienia publicznego, wysyłając wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wstępne i ostateczne oferty.

Korzyści dla Wykonawców i Zamawiających

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Cała komunikacja przebiega zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji. Dokumenty są szyfrowane, a oferty zabezpieczone do terminu ich otwarcia.
Wsparcie w zarządzaniu

Wsparcie w zarządzaniu

Usługa ułatwia zarządzanie dokumentacją w postępowaniu. Formularze można łatwo zapisywać, edytować, wyszukiwać lub usuwać.
Oszczędność

Oszczędność

Rozwiązanie jest bezpłatne dla wszystkich. Zastępuje komercyjne narzędzia do elektronicznych zamówień publicznych.
Oszczędność

Prostota i wygoda

Usługa jest intuicyjna i prosta. Można z niej korzystać w dowolnym czasie i miejscu. Jest dostępna również na urządzeniach mobilnych.

Pliki do pobrania